Παράταση δημοσιων συμβάσεων

Feb 24, 2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 26, ο νόμος 4778/2021 με τίτλο "Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις" 

  ΦΕΚ Α’ 26, 4778/2021
top