Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016

Nov 16, 2020

Προς ενημέρωση όλων των φορέων αναρτάται τροποποίηση του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016

Άρθρο 73, ν.4412/2016.pdf
top