ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Jun 04, 2021

προς ενημερωση σας,, εκδοθηκε το  φεκ με χρήσιμες οδηγίες  - διευκρινισεις για το νέο Νόμο Δημοσίων Συμβάσεων από την ΕΥΘΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
top