ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Sep 29, 2022

Gazelle project as a case study in the book "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ" (Sarri Katerina - Laspita Stavroula) sharing its experience in facilitating the development of “Gazelles” at an early stage, while supporting the creation of business angel networks.

top